NAV Online Számla adatszolgáltatás API V3.0 bevezetés

A mai rendszerfrissítés alatt került bekapcsolásra a NAV Online Számla adatszolgáltatás API V3.0 verziója.

Ez rendszer szinten sok módosítást tett szükségessé, ugyanakkor igyekeztünk minimalizálni a számlázás folyamatát érintő változtatásokat, így mindössze két területen történt látható változás.

Partner adatlapok, partner kezelés

Partner adatlap változás NAV Online Számla adatszolgáltatás API V3.0

A partner adatlapokon új elemként jelent meg a partner cím típusa. Ez háromféle értéket vehet fel; székhely, telephely és fióktelep.

Ezt minden partnernél kötelező megadni.

Mi minden, a rendszerünkben megtalálható partner adatlapján beállítottuk a partner cím típusát székhely értékre.

Kérjük, hogy minden partnered első, új számla kiállítása előtt ellenőrizd, hogy a számlázási cím valóban a székhely címe-e, és amennyiben nem, úgy módosítsd a beállítást!

A partner adatlap másik fontos változása a partner adóalanyiság típusa.

Korábban ez két értéket vehetett fel:

 1. Belföldön nyilvántartásba vett adóalany
 2. Nem adóalany, vagy nem belföldi

Ezek a NAV API V3.0 verzióban igen kiterjedten alábontásra kerültek.

Az 1. csoport megkülönbözteti a társas vállalkozásokat, az egyéni vállalkozókat, és az adószámmal rendelkező magánszemélyeket.

A 2. csoport a magyar és külföldi magánszemélyeket, a magyar, de adószámmal nem rendelkező szervezeteket (egyesületek, társasházak, stb.), a közösségi (EU) adószámmal rendelkező vállalkozásokat, valamint a harmadik országbeli (nem EU-s) vállalkozásokat foglalja magába.

Ezeket a partner adatlapon tehát meg kell különböztetni, és a besorolásuknak megfelelő adószám (amennyiben van) megadása kötelező.

Itt is igyekeztünk megkönnyíteni az adminisztrációt azzal, hogy a kitöltött magyar adószámmal rendelkező partnerek adóalanyiság típusát a NAV rendszeréből lekért adattal feltöltöttük, így csak azoknál a partnereknél kell manuálisan beállítanod a fenti kategóriák egyikét,  amelyek magyar adószámmal nem rendelkeznek.

Új számla kiállításakor azok a partnerek az nem jelennek meg a vevő listában, amelyeknél nincs megadva az adóalanyiság típus. Tehát ha valamelyik partner „hiányzik” a listából, akkor ellenőrizd a partner adatlapján, hogy az adóalanyiság típus kiválasztásra került-e!

Új partner felvételekor, amennyiben a magyar adószám megadásra kerül, a partner mentésekor is automatikusan ellenőrizzük, illetve beállítjuk az adószámhoz tartozó adóalanyiság típust.

Áfakulcs kategóriák a termékcsoport adatlapokon

Termékcsoport adatlap változás NAV Online Számla adatszolgáltatás API V3.0

Az áfakulcs kategóriák is jelentősen módosultak az új rendszerben.

A 0 (nulla) áfa tartalmú számlatételeknél a korábbi besorolások az alábbiak szerint kerültek bontásra:

 • Adómentes Közösségen belüli termékértékesítés, új közlekedési eszköz nélkül (KBAET)
 • Adómentes termékértékesítés a Közösség területén kívülre (termékexport harmadik országba) (EAM)
 • Áfa tv. 37. §-a alapján másik tagállamban teljesített, fordítottan adózó ügylet (EUFAD37)
 • Áfa tárgyi hatályán kívül (ATK)
 • Fordított adózásTárgyi adó mentes (TAM)
 • Harmadik országban teljesített ügylet (HO)
 • Másik tagállamban teljesített, nem fordítottan adózó ügylet (EUE)
 • Adómentes Közösségen belüli új közlekedési eszköz értékesítés (KBAUK) *
 • Az áfát a számla címzettjének meg kell térítenie (REFUNDABLE_VAT) *
 • Az áfát a számla címzettjének nem kell megtérítenie (NONREFUNDABLE_VAT) *
 • Egyéb nemzetközi ügyletekhez kapcsolódó jogcímen megállapított adómentesség (NAM) *
 • Másik tagállamban teljesített, nem az Áfa tv. 37. §-a alá tartozó, fordítottan adózó ügylet (EUFADE) *

A *-gal jelölt áfakulcsok a rendszerünkben rendelkezésre állnak, de csak írásos kérésre kapcsoljuk be azokat adott számlakiállítói fiókhoz kapcsolódóan.

Tehát a termékcsoport adatlapokon ezeket az új kategóriákat kell beállítani. A megfelelő besorolás beállításához javasoljuk, egyeztess a vállalkozás könyvelőjével, vagy számviteli munkatársával!

A partnerekhez hasonlóan azok a termékek sem elérhetőek új számla kiállításakor, amelyek termékcsoportjainál nem került beállításra az új áfakulcs kategória!

Reméljük a NAV Online Számla adatszolgáltatás API V3.0 bevezetése a fentiek ismeretében gördülékenyen fog megtörténni! Kérdés, kérés esetén a Kapcsolat oldalon található elérhetőségeinken továbbra is megtalálhatóak vagyunk.