Ismertető

A Számlázórendszer részletes ismertetője

1. Általános információk

Rendszerkövetelmények

  • Böngészőprogram
  • A PDF számlák megnyitásához PDF megjelenítő szoftver
  • A számlák papírra történő kinyomtatásához nyomtató

Működés

A https://szamlazorendszer.hu/ számlázó program egy interneten elérhető, osztott üzleti alkalmazás, amely a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelő (kizárólag) forint számlák kiállítására, valamint a kiállított számlákkal kapcsolatos kimutatások készítésére alkalmas. Használatához számítógép, internet hozzáférés, böngésző program, valamint felhasználói név és jelszó szükséges.

Törzsadatok

A https://szamlazorendszer.hu/ számlázó program törzsadat funkciója lehetővé teszi fizetési módok, mennyiség egységek és termékcsoportok kezelését. Mindezekből tetszőleges számú hozható létre.

Termékcsoport nyilvántartás

A https://szamlazorendszer.hu/ számlázó program termékcsoport nyilvántartása egyszerűsíti a termékek adatfelvitelét, segítségével bővül a kimutatások köre, valamint a termékcsoportokra jellemző kiegészítő információk automatizáltan kerülnek fel a számlákra. Az áfa kulcsok változásakor elengedő csupán a termékcsoportnál átírni azt, hogy valamennyi, az adott termékcsoportba sorolt terméknél módosuljon.

Partnernyilvántartás

A https://szamlazorendszer.hu/ számlázó program elsősorban internetes felhasználásra tervezett, kifinomult partnernyilvántartó funkcióval rendelkezik. A megszokott adatokon kívül, minden partnernél egyedileg adható meg az alapértelmezett fizetési mód és határidő, a kapcsolattartó személy neve, telefonszáma, levelezési és e-mail címe. Utóbbi azért, hogy partnerünk, a részére kiállított számla fontos adatairól (számlasorszám, kiállítás dátuma, fizetési határidő, fizetési mód és végösszeg) értesítő üzenetet kapjon.

Terméknyilvántartás

A https://szamlazorendszer.hu/ számlázó program terméknyilvántartó funkciója biztosítja a termék megnevezés, mennyiségi egység és nettó egységár megadásán felül a termékcsoportba sorolást is.

Számlakészítés

Az alap- partner- és termékadatok rögzítését követően azokból tetszőleges számú tétellel rendelkező, akár többoldalas számlákat készíthetünk. Bármely termék többször is szerepelhet egy-egy számlán, azonban a többszörös -véletlen- adatfelvitel megelőzése érdekében bekapcsolhatunk erre figyelmeztetést is. A sok tételből álló számlákat nem kell egyszerre elkészítenünk, mivel rögzítésüket követően (a számlafejben szereplő adatok közül a vevő, sorszám, és a kelte kivételével) a számla kinyomtatásáig módosíthatóak a felvitt tételek.

Kimutatások

A https://szamlazorendszer.hu/ számlázó program rugalmas felépítésű kimutatás szolgáltatása három szűrőfeltétel (időszak, partner, termékcsoport) alapján képes a számlákról és a kiszámlázott tételekről részletes, formázott kimutatást készíteni.

2. Díjszabás

A https://szamlazorendszer.hu/ számlázó program jóhiszemű és törvényes célú használata korlátlanul és díjmentesen biztosított minden Magyarországon bejegyzett egyéni vagy társas vállalkozás, egyéb gazdálkodó, non-profit szervezet, valamint számlaadásra kötelezett magánszemély számára, amely (aki) a https://szamlazorendszer.hu/ számlázó program általános szerződési feltételeit elfogadja és betartja.

Üzemeltető a rendszer működtetését és fejlesztését a felhasználók önkéntes támogatásából, illetve a felhasználói oldalon megjelenő hirdetési felületek értékesítéséből finanszírozza.

Biztosított az alaprendszerre épülő egyedi számla kiállítási és számlakezelési igények megvalósítása is. Ez a szolgáltatás a Felhasználóval történt megállapodást követően, díjfizetés mellett vehető igénybe.

Amennyiben valamely, az alaprendszerre épülő egyedi számla kiállítási és számlakezelési megoldás az alaprendszer részévé válik, úgy a rá vonatkozó díjfizetési kötelezettség az adott hónap utolsó napjával megszűnik.

Az ellenőrzés céljából, az önkéntes támogatásként, illetve az egyedi megállapodások kapcsán megfizetett díjakról áfás számlát állítunk ki, és az így befolyó összegeket teljes egészében a rendszer fejlesztésére és üzemeltetésére fordítjuk.

A megjelenített hirdetések hatékony kiosztása érdekében felhasználjuk a nyilvánosan hozzáférhető, valamint a regisztráció során megadott adatok közül a tevékenységre, illetve a felhasználó személyére vonatkozókat.

3. Regisztráció

A felhasználói nevek és jelszavak kiosztása regisztráció útján történik. Sikeres regisztrációhoz működő e-mail címre, személyes- és cégadatok megadására van szükség.

A https://szamlazorendszer.hu/ számlázó program jóhiszemű és törvényes célú használatának biztosítása érdekében minden regisztráció során több lépésben ellenőrizzük a megadott adatok hitelességét.

Az első lépés a felhasználó által megadott e-mail cím ellenőrzése egy aktiváló e-mail kiküldésével. A megadott e-mail címre elküldött aktiváló hivatkozás érvényességi ideje 24 óra. Amennyiben ezen idő alatt nem nyitják meg azt, úgy a Regisztrációs űrlapon megadott adatokat töröljük.

A Regisztráció e-mail ellenőrzést követő második lépése a Számlakiállító vállalkozás ellenőrzése a NAV, az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartása, illetve az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat nyilvántartásaiban szereplő adatokkal történő összehasonlítás útján.

Amennyiben az adott vállalkozás Regisztráció során megadott cégadataiban apróbb eltéréseket tapasztalunk a fenti nyilvántartásokhoz képest (pl. rövidítés, vagy elgépelés), úgy azokat javítjuk. Amennyiben jelentős eltérést (pl. eltérő bankszámlaszám, vagy címadat), úgy a regisztrációt felfüggesztjük és az adatok pontosítását kérjük.

Amennyiben az adott vállalkozás a fenti nyilvántartások szerint rendelkezik cégjegyző e-mail címmel, és a regisztrációját arról az e-mail címről kezdeményezte, úgy a Számlakiállító fiók aktiválása automatikusan megtörténik.

Amennyiben az adott vállalkozás a fenti nyilvántartások szerint nem rendelkezik cégjegyző e-mail címmel, vagy a Regisztrációt nem ezzel a címmel aktiváltad, így a cégnyilvántartásban szereplő bankszámláról egy 100 Ft-os ellenőrző összeg átutalását kérjük a jogszerű használat igazolásához.

4. Biztonság

Jogosultság

Amennyiben a Regisztráció vagy a későbbi újraellenőrzések során a cégadatok között hibás vagy valótlan adatot találunk, arról a felhasználót értesítjük, egyúttal az adatok pontosításáig a https://szamlazorendszer.hu/ számlázó program használatát korlátozzuk.

A használati jog visszaállítása az adatok kijavítását követő sikeres újraellenőrzéshez kötött.

A Regisztráció és a későbbi bejelentkezések alkalmával használt IP címeket a visszaélések megelőzése érdekében naplózzuk.

Adatbiztonság

A https://szamlazorendszer.hu/ számlázó program adatbázisa egymástól független, jelentős földrajzi távolságú szerverközpontokban üzemelő, hierarchiába rendezett kiszolgálókon tárolódik. A különálló szerverek is többszörözött tárolókat tartalmaznak. Bármely okból bekövetkezett adatvesztés esetén 24 óránál frissebb állapot visszaállítását tudjuk biztosítani.

Szerver tanúsítvány

A Regisztráció és a későbbi használat szerver tanúsítvánnyal rendelkező kiszolgálóról, titkosított csatornán keresztül, a https://szamlazorendszer.hu/ címen történik.

Szolgáltatásunk biztonsági tanúsítását a GlobeSSL tanúsítvány kiadó végzi.

5. Terméktámogatás

A https://szamlazorendszer.hu/ számlázó program használatához kizárólag elektronikus terméktámogatást biztosítunk.